Mnohí sa pýtajú čo znamená Oxumare a prečo sa naša skupina takto volá. Všetko má svoje dôvody.

Candomblé – je výraz označujúci Afro-Brazilské náboženstvo, ktoré má pôvod v západoafrických kmeňoch. Je to súhrnné označenie pre širokú škálu rituálov a mytológie, prenesených do Brazílie africkými otrokmi. Rovnakými cestami vývoja sa uberali aj ďalšie náboženstvá ako Macumba a Umbanda, ale nikdy nedosiahli takú popularitu. Náboženstvo Candomblé má pomerne rozsiahlu minulosť a zložitý vývoj. Portugalci začali obchod s otrokmi v roku 1538. Väčšina otrokov pochádzala z oblastí Yoruba a Dahomey, ktoré zodpovedajú dnešnej juhozápadnej Nigérii, Beninu a Togu. Otroci boli privážaní do Brazílského štátu Bahia, do mesta Salvador (dnes Sao Salvador, hlavné mesto Bahie). Candomblé je dodnes najviac rozšírené v týchto miestach. V týchto dobách bolo v Bahii viac otrokov ako slobodných ľudí (dodnes má 75% obyvateľstva Bahie africké korene). Napriek tomu Portugalci poskytovali otrokom viac slobody ako ostatní európski otrokári. Otroci vo voľnom čase mohli robiť čokoľvek. Táto skutočnosť umožnila rozvoj Candomblé a ďalších odkazov afrických kultúr. Otroci sa združovali do menších skupín a každá skupina mala svoje odchýlky v praktizovaní Candomblé. Pravdepodobne najkontroverznejšia odnož, Candomblé de Caboclo, prijala zvyky pôvodného indiánskeho obyvateľstva a do svojich rituálov zaradila aj alkohol a tabak (bežne v Candomblé zakázané). Niektoré skupiny, nazývané Terreiros, uprednostňovali určitých Orixás pred ostatnými a mali odchýlky v zameraní kúziel a rituálov. V roku 1741 začala masová christianizácia brazílského obyvateľstva (dodnes viac ako 90% obyvateľov). Rovnako ako niektoré kultúry v stredoveku brazílčania nekonvertovali k cirkvi, ale spojili svoje pôvodné vyznanie s novým náboženstvom. Katolícky svätí boli postavení na úroveň Orixás a spolu uctievaní. Výsledkom tohoto spojenia je napríklad Umbanda. Umbanda uctieva Orixás aj svätých, všetkým prideľuje zvláštne schopnosti či vplyvy. Vyznáva tiež dobro a zlo, nebo a peklo (Candomblé tieto aspekty neprijalo). Sloboda Candomblé prišla po zrušení otroctva, nie však na dlho. Pri ničení prejavov afro-brazílskej kultúry sa stalo terčom vlády a udržovalo sa tajne tak ako Capoeira.

AXÉ – tento termín je často používaný capoeristami na celom svete k úprimnému pozdravu. Ujal sa aj u nás, aj keď málokto vie, čo to znamená. Podľa Candomblé je vesmír nasýtený nehmotnou duchovnou energiou – Axé. Axé je vo všetkých hmotných veciach. Môže byť vyžarovaná, kumulovaná aj odčerpávaná. Najvyššia forma Axé, čistá energia, pochádza zo stvoriteľa nazývaného Olorun. Stvoriteľ sa nestará o veci pozemské. Druhým stupňom sú Orixás, služobníci stvoriteľa a zdroje axé, duchovia ovládajúci náš svet. Spojenie s Orixás zaisťujú nižší duchovia zvaný Eguns. Egun má nižšie sily ako Orixá, pretože je viac hmotný. Vďaka tomu má formu “klasického” ducha a pri rituáloch je možné ho rozoznať. Každý Orixá má svojich vlastných Eguns, ktorí mu slúžia. Jednotliví Orixás majú svoje charakteristické schopnosti a ovládajú odlišné prírodné sily. Každý vyznávač Candomblé má svojho Orixá, ktorého najviac uctieva, tento Orixá je jeho patrónom. Jednotliví Orixás majú vlastné rituály pre privolanie ich pozornosti, priazne a vplyvu. Pre Orixás sú tiež špecifické pokrmy a nápoje, ktoré sa používajú pred rituálom a obete počas rituálu.

Orixás – EXU, OXALA , ODUDUWA, NANA, OMOLU, OXUMARE, YEMANJA, OGUM, XANGO, IANSA, OBA, OXUM, OXOSSI, LOGUM EDE, OSSAIN,…….viac informácii na www.tranceform.org/pazgeia/cndmbEN.htm…….a ich vyobrazenie nájdete na geocities.yahoo.com.br/ogumxoroque/index_orixa.html alebo au.geocities.com/belytaruiva/.

OXUMARE – je najmladší a najobľúbenejší NANA-in syn, OMULU-ov brat. Je veľmi stará, biela entita (preto máme biele oblečenie). Zúčastnil sa na stvorení sveta obkrútením sa okolo Zeme, zoskupovaním hmoty a tvarovaním Sveta. Podporuje Vesmír, kontroluje hviezdy a oceán a dáva ich do pohybu. Obtočením sa okolo Zeme vytvaroval doliny a rieky. Je obrovský had, ktorý je zakusnutý do svojho chvosta, reprezentujúci pokračovanie pohybu a jeho plynulosť. Patrí mu had, a preto sa v Candomblé had nezabíja. Jeho esenciou je pohyb, plodnosť, pokračovanie života. Bola mu zverená komunikácia medzi nebom a zemou. Berie vodu z oceánov do nebies, aby sa mohol vytvoriť dážď – je dúha, veľký farebný had. Zaručuje komunikáciu medzi nadprirodzenou prírodou, predkami a ľuďmi. Jeho farbou je svetlo zelená a všetky farby dúhy. Jeho dňom je utorok. Patria mu najbohatšie lesy, zakorenené na pevnine, drahé kamene a koraly nachádzajúce sa na dne oceánov.
Psychologický typ detí OXUMARE : Fyzicky je tenký s výbornými rysmi. Je dynamický, inteligentný, zvedavý a ironický. Má rád reči, rád sa predvádza, je občas výstredný, excentrický, extravagantný a zábavný. Ak je bohatý ochraňuje a podporuje mladé talenty. Nie je drsný ani hrubý, ale jemný a civilizovaný, ale jeho klebety môžu byť nebezpečné. Má perfektnú intuíciu a je “chytrý prorok”.

Materiály boli preložené z www.capoeira.cz, so súhlasom Mariana, za čo mu ďakujem.

Rixao

 

Categories: Uncategorized

Comments are closed.

Sponsors