Mestre Pontapé sa narodil 6.apríla 1966 v Rio de Janeiro vo favele zvanej Salgueiro, z čoho vyplýva, že je Carioca. Táto favela sa nachádza v oblasti Tujuca. Mestre začal trénovať capoeiru na ulici Rua Aguiar v roku 1973 pod vedením Mestre Panteiru v skupine ACDP (ASSOCIACAO DE CAPOEIRA DESCENDENTE DE PANTEIRA).

V roku 1975 bol prvý krát batizovaný. V tých časoch bola skupina ACDP v Brazílii veľmi rozsiahla. Školy mala v Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espirito Santo, Sao Paulo a Bahii. Len v Espirito Santo pod ACDP trénovalo cca 4000 ľudí. Väčšina však Mestre Panteiru v živote nevidela. Trénovali totiž pod Mestre Militaom, ktorý bol tiež ako Mestre Pontapé, žiakom Mestre Panteiru (Panteirov Mestre sa volal Mestre Poeira). Po odchode Mestre Panteiru do Európy sa od neho veľa skupín oddelilo a mnoho Mestres vytvorilo vlastné skupiny.

Mestre Panteira opušťa Brazíliu a odchádza do Španielska na prelome rokov 1980/1982. V tomto a neskoršom období Mestre Pontapé pôsobil v armáde a neskôr si urobil kurz a pôsobil 6-7 rokov ako elektrikár popri vedení tréningov Capoeiry. V armáde bol 4 roky z čoho jeden ako výsadkár a zvyšné tri roky strávil v špeciálnych pohraničných jednotkách zameraných na sledovanie a odhaľovanie pašovania drog.

Od roku 1989 až do roku 2002 bol zodpovedný za vedenie tréningov v Rio de Janeiro, vtedy ako Contra-Mestre. Ľudí sa snažil naučiť capoeiru, ktorá bola zameraná na viac štýlov a prácu s nimi. Od svojich žiakov chcel, aby vedeli hrať hry podľa rytmu, ktorý určilo berimbau, a aby boli schopní hrať v každej rode bez toho, aby ich určitý štýl prekvapil.

S touto myšlienkou sa však Mestremu pracovalo veľmi ťažko, pretože takáto filozofia má 2 strany:

- človeku, ktorý trénuje tento mix štýlov potrvá veľmi dlho, kým v tom bude naozaj dobrý

- človek, ktorý trénuje iba jeden štýl sa môže stať profesionálom veľmi rýchlo, ale nebude sa vedieť pohotovo prispôsobiť iným hrám a skupinám vo svete.

Mestre Pontapé nechce, aby jeho žiaci boli profesionáli, ale aby boli schopní komunikovať v každej rode a hrať podľa rytmu berimbau, podľa tradícií, a aby vedeli nasledovať brazílsku kultúru v pravom slova zmysle.

V roku 2002 na podnet Mestre Panteiru bol Mestre Pontapé pozvaný na batizádo do Španielska. Tu dostal ponuku odcestovať do Budapešti a viesť tréningy pod hlavičkou ACDP s tým, že z peňazí, ktoré zarobí si môže uhrádzať byt a stravu a zvyšok musí zasielať do Španielska Mestre Panteirovi. Mestre túto ponuku prijal a zo Španielska hneď odcestoval do Maďarska. V Budapešti však bola aj priateľka Mestre Panteiru. Tá mala u Mestre Panteiru väčšie slovo a do Budapešti chcela niekoho iného. Kvôli nezhodám sa Mestre Pontapé od skupiny ACDP oddelil. Po rozdelení si žiaci v Maďarsku mohli vybrať pod kým zostanú trénovať a 90% si vybralo Mestre Pontapé.

Mestre Pontapé veľa komunikoval s Mestre Militaom a jeho žiakom Mestre Paihakanom. Po dohovore s Mestre Paihakanom vytvorili spolu skupinu Associacao Cultural de Capoeira Abolicao. Medzičasom sa v Riu Mestreho skupina rozpadla a ľudia zodpovední za jej vedenie vytvorili nové cestičky, ktoré sa neskôr s Mestreho cestou znova prepojili. V roku 2003 do Budapešti prišiel na pomoc najprv Samuel (inštruktor Sancao) a potom Lincoln (v tom čase monitor), ktorý bol Mestrho bývalým žiakom a dvaja žiaci zo skupiny Mestre Paihakana, profesori Joao a Carrapato. V takejto zostave v Budapešti začali viesť tréningy.

Táto spolupráca 5tich brazílčanov nevydržala dlho. Prvý odišiel inštruktor Sancao, ktorý nemal záujem o spoluprácu a staral sa len o svoje tréningy. Potom vznikol problém s profesorom Carrapatom, ktorému zachutil alkohol v Európe. A s Lincolnom boli často problémy, kvôli tomu, že bol nezodpovedný a nedalo sa na neho spoľahnúť.

Nakoniec teda zostali spolu len Mestre Pontapé a profesor Joao. Ich skupinu organizačne zastrešoval Indio, ktorý mal často iné názory ako Mestre, a tak sa Mestre jedného dňa rozhodol odísť a vytvoriť novú skupinu. Väčšina Mestreho žiakov zostala v pôvodnej skupine, kde potom prišiel vtedy Contra-Mestre Jubileu (žiak Mestre Paihakana) a skupina zmenila názov na Bracos forte.

Mestre vytvoril organizáciu Luandae a pomocou tejto organizácie chcel Mestre vytvoriť to, čo jeho priateľ Mestre Luiz vytvoril v Brazílii.V roku 2004 Mestreho žiak Ex-cabeludo vymyslel návrhna logo Mestreho skupiny a tak začala fungovať Capoeira Pontapé. Tento názov sa ujal viac ako zaregistrovaná asociácia Luandae.

Od roku 2003 sa paralelne začinajú aj spoločné dejiny skupín Oxumare a Amazonas Zagreb v spolupráci s Mestre Pontapé. Mestre veľakrát odpustil Lincolnovi jeho nezodpovednosť a postupne sa z neho stal inštruktor a potom profesor. Lincoln zavolal do Budapešti svojho brata Bruna, ktorý mal určité problémy v Brazílii a neostávalo mu nič iné ako vycestovať do Európy.

Mestre Pontapé pomohol viacerým brazilčanom dostať sa do Maďarska. Mali mu pomáhať s tréningami, ale väčšina sa k nemu otočila chrbtom a rozbehla si vlastne skupiny a začali pracovať na vlastných veciach. Kedysi boli v Maďarsku 2 veľké skupiny – Grupo Brasil a Associacao Cultural de Capoeira Abolicao. Dokopy tam bolo okolo 10 brazílčanov. Postupne sa tieto skupiny rozpadli, prišli tam ďalši brazílčania a momentálne je v Maďarsku viac ako 10 skupín, čo je dosť veľa a vzťahy sa tým zhoršujú pretože si navzájom konkurujú.

Na podnet skupiny Capoeira Oxumare a Capoeira Amazonas vznikla únia – Uniao Capoeira Pontapé. Kde patria už spomínané dve skupiny a žiaci Mestre Pontapé v Maďarsku, na Islande a v Brazílii. Používa sa spoločné logo, ktoré navrhol Cavalo (dnes už inštruktor). V rámci tejto únie je maximálna spolupráca, aj keď si skupiny zachovávajú svoju autonómiu. To čo ich spája okrem spoločnej minulosti je Mestre Pontapé, ktorý momentálne pôsobí hlavne na Slovensku v skupine Capoeira Oxumare a v Chorvátsku v skupine Capoeira Amazonas.