Roda – kruh, v ktorom sa hrá capoeira. Vždy uzavretá, aby neunikala energia. Všetci v rode sa aktívne zapájajú. Spievajú, hrajú na nástroje, hrajú v rode. Do rody sa vstupuje a z rody sa vychádza cez „piedo berimbau“, kde pred každou hrou capoeirista vyslosí svoje prosby o ochranu, modlitby alebo vďaku za možnosť ísť hrať, vďaku batérii a ostatným za energiu, ktorú pri hre bude potrebovať, krátka koncentrácia pred vstupom do rody. Rytmus, ktorý hrajú berimbaá udáva hru v rode, rodu riadi gunga.

  • Before the beginning of the game, at the pé do berimbau, during the singing of the ladainha, the practitioner of Angola must concentrate and say his prayers. He should try to assimilate the positive vibrations in the environment and ask the protection of his spiritual guide, his protector saint, or his orixás.

Angola – táto hra typická svojimi nízkymi pohybmi s base de angola, bez floreiros, a s chamadas. Keď dvaja hrajú nikto nejde prerušiť ich hru (compra jogo), další dvaja čakajú na konci batérie. Nástroje sa menia keď nikto nehrá. Mení sa len jeden nástroj naraz. A nikto netlieska. Roda je malá a ľudia v rode sedia.

Spieva sa iba jedna ladainha (ak mestre z inej skupiny začne spievať ďalšie ladainhe, tak nikto nesmie hrať počas ladainhe). Potom nasleduje lovacao (chula – oslavovať niekoho – nech žije…) a potom len corridos (corridos je pieseň, kde sa spieva otázka odpoveď, žiadny úvod !!!). Keď praskne arame, Tí čo hrajú sa vratia na piedo de berimbau (respecto do berimbau), hrajú len vtedy, keď hrajú tri berimbaa, ten komu prasklo berimbau počká kým mu niekto donesie napnuté berimbau – neodchádza z rody.

Bateria (reco-reco, agogo, pandeiro, gunga, media, viola, pandeiro, atabaque):

- 3 berimbau: gunga – angola, media: sao bento pequeno, viola: variacoes

- atabaque: nehrá variácie len základ (so marcacao)

- 2 pandeiros, agogo, reco-reco

Sao bento pequeno – je to hra viac uvoľnená, viac balancu (swingi), plynulosti, s floreiros blízko pri zemi, bez sált, bateria ako pri angole, niektoré skupiny používajú aj chamada, ale nechceme to v našej skupine. Respecto do berimbau – keď praskne arame, ľudia prestanú hrať. Netlieska sa. Roda je trošku väčšia ako pri angole.

Benguela – plynulá živá hra (com swingi), s vysokým kopom (pohybom) nasledovaným hrou pri zemi, so vstupom do spoluhráča a potom ústupom, technická hra. Bateria ako v angole. Tlieska sa palma de mestre bimba.

Sao bento grande de angola – plynulá hra (com swingi), vysoká hra s floreiros a saltami vnútri hry. Bateria ako v angole. Tlieska sa palma de terreiro.

Sao beto grande de mestre bimba (pomalá) – hra s rozumom, tvrdá, bojová, ale technická!!! Spieva sa jedna quadra a potom corridos. Tlieska sa palma de bimba.

Sao bento grande de mestre bimba (rýchle) – hra s rozumom, so saltami a floreiros vrámci hry, tvrdo a bojovo (com porrada, porrada, porrada). Tlieska sa palma de bimba

Jogo de dentro – hra kde každým floreiros útočíte na toho druhého, keď sa druhý odkryje zaútočíte, hrá sa rýchlo, hrá sa hore aj blízko pri zemi, roda je malá a tlieska sa palma de terreiro.

Miudinho – plynulejšia hra (mais swingado) kde dvaja viac spolupracujú. Tlieska sa

palma de terreiro. Roda je malá.

Pre všetky hry platí, že nikdy nenahradzujte (compra jogo): Contra-Mestreho, Mestranda, Mestreho. Pre inštruktorov a profesorov náš Mestre určí či ich možete ísť vymeniť alebo nie.