Na otázku : „Čo je to capoeira?“ je nemožné dostať jednoznačnú odpoveď. Ak ju položíte informovanému, no nezainteresovanému fanúšikovi, ktorý je len jej vášnivým divákom bez osobnej skúsenosti, je dosť pravdepodobné, že dostanete odpoveď typu: „Je to brazílsky bojový šport s akrobaciou.“ Odpovede capoeiristov sa už však rôznia, no napriek tomu sa nevylučujú a navzájom sa dopĺňajú. Svedčia o tom aj nasledujúce odpovede:

„Capoeira je všetko, čo ústa zjedia“ – Mestre Pastinha. Dalo by sa to chápať ako všetko to, čo v živote zažívame.

„Capoeira je zrada“ – Mestre Bimba. Zrada voči nepriateľovi a nebezpečenstvám, ktoré nám život prináša. Capoeiru teda považuje za spôsob vysporiadania sa s každodennými problémami.

„Všetko je capoeira“ – Aus. Capoeira je celý vesmír, všetko hmotné aj nehmotné okolo nás.

„Capoeira je celý môj život“ – Mestre Ponta Pé. Zasvätil capoeire celý svoj život.

Pôvod slova capoeira

Existuje viacero teórií vysvetľujúcich pôvod slova capoeira. Verzia, ku ktorej sa prikláňa väčšina skupín capoeiry vo svete hovorí o slove „ka puêra“ z dialektu indiánskeho kmeňa  Tupi, ktoré znamená „malý les“ resp. „druhotný porast“, ktorý vznikal po vyrúbaní pôvodného lesa kvôli vytváraniu plantáží. Práve v týchto miestach sa zdržiavali otroci. Tu, mimo dohľadu dozorcov, mohli otroci praktizovať svoje tance a rituály. Toto slovo má tiež vedľajší význam „útek do lesa“.

Brasil Gerson vo svojej knihe opisujúcej históriu Rio de Janeira tvrdí: „V Riu v minulosti existoval trh s vtákmi, na ktorom sa schádzali otroci, nesúc „capoeiras“ (klietky na prevoz sliepok) na hlavách. Podľa neho capoeira vznikla z hier, ktorými si otroci krátili čas pri čakaní na otvorenie trhoviska. Pomocou metonymie bol potom názov „capoeira“ prenesený na osoby, ktoré ich niesli a zároveň ním pomenovali aj aktivitu, ktorej sa tieto osoby venovali.

Či už je pôvod slova capoeira takýto alebo iný, capoeira má nepochybne za sebou bohatú históriu.