Batizado je oslava toho, že spolu trénujeme capoeiru. Uskutočňuje sa raz za rok. Zúčastňujú sa ho hostia z Brazílie a capoeiristi tu dostávajú cordy (opasok/lano). Je to veľmi dôležitá tradícia v capoeire.

CORDAS UNIAO CAPOEIRA PONTAPÉ:
(každá vyššia corda vyžaduje znalosti všetkých predchádzajúcich)

**********************************************************************************************************
CORDA BRANCA (biela):
**********************************************************************************************************
Základné info o skupine : vysvetliť logo a históriu Mestre Pontape
Hudba:
vie zahrať tri rytmy na pandeiro (angola, benguela, sao bento)
Techniky:

 • 10 movimentos basicos
 • 1-5 sequencias do Mestre Pontapé

Fyzické 20

**********************************************************************************************************
CORDA BRANCA PUNTAS VERDE (biela so zelenými koncami):
**********************************************************************************************************
Aluno trénuje minimálne 6 mesiacov
Základné info o hierarchii Uniao
Hrubé info o M. Pastinha a M. Bimba
Hudba:

 • vie hrať na berimbau rytmus angola
 • palma de terreiro a palma de bimba
 • vie rozoznať 3 rytmy na berimbau – Benguela, Sao Bento Grande de Mestre Bimba, Sao Bento Grande de Angola a vie ako sa hrá v rode na tieto rytmy
 • vie spievať v rode (chorus)

Techniky:

 • 10 movimentos basicos
 • 1-10 sequencias do Mestre Pontapé

Fyzické 20

********************************************************************************************************
CORDA VERDE (zelená):
**********************************************************************************************************
Aluno trénuje minimálne 12 mesiacov
Hudba:

 • vie hrať na všetky nástroje
 • vie hrať na berimbau rytmy (5) – Benguela, Sao Bento Grande de Mestre Bimba, Sao Bento Grande de Angola, Sao Bento Pequeno, Angola a vie ako sa hrá v rode na tieto rytmy  (Rozdiel je v hrách na jednotlivé rytmy, nejde o striktnosť v pohyboch, skôr o rozdiel v prevedení jednotlivých hier)
 • vie rozoznať 3 rytmy na berimbau (Benguela, Sao Bento Grande de Mestre Bimba,        Sao Bento Grande de Angola)
 • atabaque : Angola, Sao Bento

Techniky:

 • 1-20 sequencias do Mestre Pontapé
 • 8 sequencias do Mestre Bimba

História: Mestre Bimba a Mestre Pastinha
Fyzické 30

**********************************************************************************************************
CORDA VERDE PUNTAS AMARILLAS (zelená so žltými koncami):

**********************************************************************************************************
Aluno trénuje minimálne 2 roky
Hudba:

 • vie hrať na všetky nástroje dosť dobre, aby vedel udržať rytmus v rode
 • vie viesť aspoň jednu pieseň v rode
 • vie hrať maculele rytmus na agogo- vie historiu maculele
 • atabaque : Sao Bento, angola, maculele 1, afoxe 1,2

História: história capoeiry a história skupiny Oxumare – kto to je + Orixas, Skupina – profesor, monitori/ zakladateľ význam mena klubu
Pedagogika: vie dať rozcvičku (rozohriatie a strečing)
Fyzické 30

**********************************************************************************************************
CORDA VERDE / AMARILLO (zeleno-žltá):

**********************************************************************************************************
Aluno trénuje minimálne 3 roky
Hudba:

 • vie hrať na všetky nástroje
 • 14 rytmov na berimbau(angola, bengeula, sao bento de angola, sao bente pequenho, sao bento grande, miudinhu, sao bento grande de mestre bimba, amazonas, iuna, jogo de dentro, cavalaria, Idalinha, santamaria, regional, samba de roda), ich výzman a hru v rode na tieto rytmy
 • vie hrať maculele rytmus(3) na všetky nástroje používané v maculele (agogo, atabaque, pandeiro)
 • afoxe 4
 • vie viesť rodu (hrať na nástroje a spievať)

Techniky:

 • 1 sequencia do Benguela
 • 3 sequencias do Miudinho
 • 1 sequencias do Angola
 • 1 sequencia do Regional

História: Quilombo dos Palmares, Zumbi
Pedagogika: vie sám urobiť celý tréning
Fyzické 40

**********************************************************************************************************
CORDA AMARILLO PUNTAS VERDES (žltá so zelenými koncami):

**********************************************************************************************************
Aluno trénuje minimálne 4 roky

 • všetko to čo doteraz, ale musí mať všetko oveľa viac namakané
 • 1x Ladainha + chula
 • 1x quadra

Fyzické 40

**********************************************************************************************************
CORDA AMARILLO – Monitor 1.grado (žltá corda – monitor prvého stupňa):

**********************************************************************************************************
Trénuje minimálne 5 rokov
Hudba: vie zaspievať 2x Ladainha, 2x Quadra
Techniky:

 • 2 sequencias do Capoeira Jitsu
 • 0 sequencias do Barravento     (ainda nao)

História: Manduca da Praia, Madame Sata
Ďalšie: vie sa dohovoriť po portugalsky
Fyzicke 50

(Monitor 2.grado)
CORDA AMARILLO PUNTAS AZULES (trénuje minimálne 6 rokov)

(Instructor)
Corda amarillo y azul

(Estadio)
Corda azul puntas amarillas

(Professor)
Corda azul

(Estadio)
Corda azul puntas verdes

(Estadio)
Corda azul puntas verde y amarillo

(Contra-mestre)
Corda azul, verde y amarillo

(Mestre 1. grado)
Corda verde y branca

(Mestre 2. grado)
Corda amarillo y branca

(Mestre 3. grado)
Corda azul y branca

(Gran Mestre)
Corda branca