Uvedené rytmy sú rozpísané len orientačne a slúžia na uľahčenie učenia sa. Odporúčam stiahnuť si všetky rytmy v mp3(v časti Download) a podľa nich sa učiť alebo ešte lepšie osobne na tréningu .

Na berimbau:

                      1             2          3        4

Angola DONG DIIIIIING ČČ

                             1          2           3        4

Benguela DONG DING DING ČČ

                                                                            1            2          3        4

Sao Bento Grande de Angola DING DONG DONG ČČ

                                                                                             1       2     3       4        1          2          3        4

Sao Bento Grande de Mestre Bimba DONG Č DING Č DONG DONG DING ČČ
Sao Bento Pequenho
DING DOOONG ČČ
Benguela
DONG DING DING ČČ
Cavalaria
DONG DING DONG ČČ DONG ČČ DONG ČČ

Santa Maria DONG (4x) ČČ DONG (3x) DING ČČ
DING (4x) ČČ DING DONG DING DONG ČČ
Iuna
DONGČ (5x) Č DONG DONGČ DONG
DONG (6x) DONGČ Č DONG DONGČ DONG
DONG Č DONG DONG DONG

DONG Č DONG DONGČ DONG
DONG (6x) DONG Č DONG DONGČ DONG
Idalina
DONG DONG DING DONG DONG _ DING ČČ
Amazonas
DONG (4x) DING ČČDONG DONG DING ČČ
Jogo de Dentro
DING DONG DING ČČ
Samba
ČČ DONG ČČ DONG ČČ
DONG DONG _ DONG DONG
Regional
DONG DONG DING ČČ
A panha laranja
DONG (4x) ČČ DONG DING DONG DING ČČ
DING DONG DING DONG DING DONG DING
_ DONG DONG DONG

Muidinho DING Č DING Č DING DONG ČČ

Lamento DING DONG DONG ČČ DING DONG DONG ČČ DING DONG DONG DONG ČČ DING DONG DONG

Samango DONG DONG DONG ČČ DONG DONG DONG ČČ

DONG DONG DONG DONG DONG DONG DONG ČČ

Na atabaque:

Angola

Benguela

Sao Bento Grande de Angola

Sao Bento Grande de Mestre Bimba

Maculele1

Maculele2

Maculele3

Samba de roda

Puxada de Rede

Afoxe1

Afoxe2

Afoxe3

Na pandeiro:

Angola

Benguela

Sao Bento Grande de Angola

Sao Bento Grande de Mestre Bimba