Agogo [agogo] – dva spojené malé kužeľovité zvony, po ktorých sa udiera paličkou

Amazonas [amazonas] – je rytmus odkazujúci sa na veľký štát na severe Brazílie.

Angola [angola] – rytmus odkazujúci sa na africký štát.

Angoleiro [angoléro] – hráč capoeiry angoly

Atabaque [atabaki] – veľký bubon

Axé [ašé] – energia, ktorá je všadeprítomná, vzniká aj pri capoeire, dodávajú ju ľudia spevom a hrou na nástroje, hráči v rode a ostatní diváci ju odčerpávajú, taktiež pozdrav, prianie šťastia medzi capoeiristami

Bateria [bateria] – hudobný orchester v rode capoeiry

Batucada [batukáda] – brazílsky orchester pre sambu používa nástroje ako: surdo, repinique (plechové bubny s umelou blanou), agogo, pandeiro, …. a ďalšie

Benguela [bengela] – v niektorých skupinách tiež nazývaná banguela. Tento rytmus sa odkazuje na africký štát.

Berimbau [birimbau] – „hudobný luk“, na ktorý je natiahnutá tekvica prenášajúca zvuk, zo struny, na ktorú sa udiera paličkou a mincou sa modifikuje tón

Candomlé [kandomble] – afro-brazílske náboženstvo

Cavalaria [kavaléria] – rytmus, ktorý znamená, že sa má prerušiť hra, spev aj tlieskanie, odkazuje sa na najznámejšiu vojenskú kavalériu, ktorá terorizovala capoeiristov a terreira candomblé (miesta pre náboženstvo candomblé) v začiatkoch 19.storočia v Bahii.

Chamada [šamáda] – hra v hre, najnebezpečnejšia časť hry v capoeire angole

Charanga [šaranga] – batéria Mestre bimbu – jedno berimbau a dve pandeira

Compra jogo [kompra žogo] – vstup jedného hráča do rody, kedy preruší „kúpi si“ hru a vystrieda jedného z hráčov

Corridos [kohidos] – corrido je pieseň, kde sa spieva otázka odpoveď, žiadny úvod

Dende [dende] – doslovne palmový olej, olej používaný ako obeta pre Orixas, takisto využívaný v kuchyni, v capoeire ako niečo dobré, pekné, plynulé

Floreiros [florejro] – akrobatické a iné ”oku lahodiace” pohyby v capoeire

Idalina [idalina] – rytmus odkazujúci sa na ženské meno, tento rytmus sa používa pre hru regional v školách, ktoré sú nasledovníci Mestre Bimbu.

Iuna [ijúna] – rytmus odkazujúci sa na brazílskeho operenca, pri tejto hre hrajú v rode iba Mestres (v niektorých školách aj professors a contra-mestres).

Jogo [žogo] – hra capoeiry, komunikácia pomocou pohybou vnútri rody

Ladainha [ladaiňa] – príbeh, modlitba, spieseň, s ktorou sa začína roda pri angole

Lovacao (chula) – pieseň, ktorá nasleduje za ladainhou v rode angoly, spieva sa v nej o oslavovaní Dues, Mestre, Capoeira, …. (nech žije …. )

Maculele [makulele] – bojový tanec s drevenými paličkami oslavujúci dobrú úrodu vytvorený otrokmi z Afriky

Malícia [malícia] – používanie tvrdších techník v hre ako rasteira, cabecada, chapa, ….. a pod.

Mandinga [manžinga] – fyzické a psychické znalosti a skúsenosti pripisované hráčovi angoly, ktorý má schopnosť zmiasť svojho spoluhráča (vie mu pripraviť pascu, prekabátiť ho)

Pandeiro [pandejro] – tamburína

Quadra [kvadra] – úvodná pieseň pre rodu so Sao Bento Grande de Mestre Bimba

Reco-reco [reko reko ] – bambus s pravidelnými zárezmi, po ktorých sa prechádza tenkou paličkou

Roda [hoda] – kruh capoeiristov, hrajúcich na hudobné nástroje, spievajúcich tradičné piesne a vo vnútri kruhu stále dvojica hrá jogo – hru capoeiry

Sao Bento Grande [sao bento grandži] – rytmus odkazujúci sa na svätého Benedikta

Sao Bento Pequenho [sao bento pekeňo] – rytmus odkazujúci sa na svätého Benedikta

Santa Maria [santa maria]rytmus odkazujúci sa na svätú Máriu, pri tomto rytme sa hrá s nožmi alebo britvami

Terreiro [teheiro] – miesto komunity, ktorá bola zasvätená do náboženstva candomblé