Hudba a spev sú neoddeliteľnou súčasťou capoeiry. Hudba v capoeire tvorí 80% a 20% tvoria pohyby. Aus strávil veľa hodín, aby nás naučil základom hry na nástroje a spevu. Povedal, že Capoeira Oxumare bude známa svojou silnou hudbou.

Náš Mestre – Mestre Pontapé pokračuje v tejto tradícii a kladie veľký dôraz na to, aby sme vedeli hrať na všetky nástroje vždy podľa rytmu, ktoré udáva berimbau. Hudba je podstatná aj pre maculele, sambu de roda a batucadu. Ale netreba sa obávať aj keď je toho veľa všetko má svoj čas a každý môže postupovať svojím tempom podľa svojich schopností a možností.

Nástroje

Najznámejším a najhlavnejším nástrojom v capoeire je Berimbau.

(zľava: Gunga, Medio, Viola)

Gunga
Hrá basy, málokedy improvizuje v hranom rytme (v capoeire to znamená byť trpezlivý keď hráš na gungu). Osoba, ktorá hrá na gungu je väčšinou Mestre alebo iná veľmi významná osoba rody. Udáva rytmus pre hru. Gunga riadi rodu (privoláva hráčov ku berimbau na začiatok a koniec hry, otvára rodu, ukončuje rodu, … atď. Obvykle hráči na gungu spievajú prví, čo býva lahšie vďaka jednoduchému rytmu a malým variáciam.

Médio
Doplňuje gungu. Napríklad, keď gunga hrá jednoduchý, osminový “tsh-tsh, ding, dong, dong” rytmus, viola (alebo médio) hrá šesnástinové variacie ako “tsh-tsh, dong, diiing; ths-tsh, dong, didonding”. Dialóg mezi gungou a médiom (alebo violou) udáva charakter rytmu. Žiadne ďalšie hlavné pravidlo alebo zásada tu nie je. Každý mestre má svoju definíciu a vyžaduje špecifické rytmy od ostatných hudobníkov.

Viola
(Alebo violinha) hrá väčšinou rôzne variácie a improvizuje, čo obohacuje základný rytmus, ktorý udáva spôsob a štýl hry. Hráč na violu hráva často variácie pri hlavnom rytme, ktorý udáva duet dvoch ďalších. Viola sa ladí podľa média a to sa ladí podľa gungy. Ladenie, v spojení s capoeirou, neznamená to isté, ako v hudobných školách. Berimbau môžu byť ladené na rovnaký tón, rozdielny iba vo sfarbení tónu.

Časti a príslušenstvo berimbau:

• Verga: drevený luk, ktorý tvorí hlavné telo berimbau.

• Arame: oceľová struna (získava sa zo starej pneumatiky).

• Cabasa: otvorená, vysušená a vydlabaná tekvica, ktorá je priviazaná v spodnej časti berimbau; slúži k rezonancii zvuku.

• Dobrao: malý kameň alebo minca držaná proti arame, spôsobuje zmenu tónu. Kameň je niekedy nazývaný “pedra”.

• Vaqueta (baqueta): malá palička, ktorá drnká do arame a vytvára hlavný zvuk.

• Caxixi: malé chrastítko, ktoré je sa drží v tej istej ruke ako vaqueta.

Dalšie nástroje používané v capoeire sú:

Pandeiro:
Ďalší nástroj privezený z Afriky do Brazílie. Ale jeho pôvod by mohol tiež byť z Hindu, ale je to tiež jeden z väčšiny starých hudobných nástrojov zo “starej Indie”. V Afrike používali pandeiro pri oslavách.

Atabaque:
Vysoký bubon a pandeiro – brazílska tamburína. Názov Atabaque je arabského pôvodu. Tento nástroj bol známy už v stredoveku. Kráľom sa páčil zvuk, ktorý znel, keď na ňom hudobníci hrali a tak rozhodli, že sa bude používať na oslavách, hrách a hudobných zhromaždeniach. Atabaque bolo dobre známe po celej Afrike, ale vraj bolo privezené do Brazílie v rukách Portugalcov. Používali ho na náboženských oslavách a tiež bolo kedysi hlavným nástrojom pre rodu capoeiry. Po nejaký čas, ľudia spájali Capoeiru s Candomblé (africké náboženstvo).

Reco-reco:
Je to hudobný nástroj používaný v capoeire. Je to vydlabaná drevená rúra s vyrezanými drážkami. Vyrába sa z bambusu, z cukrovej trstiny alebo dreva. Reco-reco je tzv. drevené strúhadlo.

Agogo:
Sú to dva zvony rôzneho ladenia – vyššie a nižšie, napojené na jedno spoločné držátko – pätku. Drží sa v jednej ruke a rozoznievajú sa paličkou, v ruke druhej. V Afrike sa môžete stretnúť s týmito dvoj-tónovými zvonkami v mnohých rôznych podobách, tvaroch a zvukoch.

Rytmy

Uvedené rytmy sú rozpísané len orientačne a slúžia na uľahčenie učenia sa. Odporúčam stiahnuť si všetky rytmy v mp3(v časti Download) a podľa nich sa učiť alebo ešte lepšie osobne na tréningu .

Na berimbau:

1 2 3 4

Angola DONG DIIIIIING ČČ

1 2 3 4

Benguela DONG DING DING ČČ

1 2 3 4

Sao Bento Grande de Angola DING DONG DONG ČČ

1 2 3 4 1 2 3 4

Sao Bento Grande de Mestre Bimba DONG Č DING Č DONG DONG DING ČČ
Sao Bento Pequenho
DING DOOONG ČČ
Benguela
DONG DING DING ČČ
Cavalaria
DONG DING DONG ČČ DONG ČČ DONG ČČ

Santa Maria DONG (4x) ČČ DONG (3x) DING ČČ
DING (4x) ČČ DING DONG DING DONG ČČ
Iuna
DONGČ (5x) Č DONG DONGČ DONG
DONG (6x) DONGČ Č DONG DONGČ DONG
DONG Č DONG DONG DONG

DONG Č DONG DONGČ DONG
DONG (6x) DONG Č DONG DONGČ DONG
Idalina
DONG DONG DING DONG DONG _ DING ČČ
Amazonas
DONG (4x) DING ČČDONG DONG DING ČČ
Jogo de Dentro
DING DONG DING ČČ
Samba
ČČ DONG ČČ DONG ČČ
DONG DONG _ DONG DONG
Regional
DONG DONG DING ČČ
A panha laranja
DONG (4x) ČČ DONG DING DONG DING ČČ
DING DONG DING DONG DING DONG DING
_ DONG DONG DONG

Muidinho DING Č DING Č DING DONG ČČ

Lamento DING DONG DONG ČČ DING DONG DONG ČČ DING DONG DONG DONG ČČ DING DONG DONG

Samango DONG DONG DONG ČČ DONG DONG DONG ČČ

DONG DONG DONG DONG DONG DONG DONG ČČ

Na atabaque:

Angola

Benguela

Sao Bento Grande de Angola

Sao Bento Grande de Mestre Bimba

Maculele1

Maculele2

Maculele3

Samba de roda

Puxada de Rede

Afoxe1

Afoxe2

Afoxe3

Na pandeiro:

Angola

Benguela

Sao Bento Grande de Angola

Sao Bento Grande de Mestre Bimba